หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

Online Training Plus+ สถาบันจัดฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ - On Site โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Online Training Plus+ เน้นรูปแบบการสอนสดผ่าน VDO Conference (Virtual Training) และ Inhouse Training เพื่อการเรียนรู้ พร้อมความรู้ใหม่ๆ สำหรับองค์กร และบุคคลทั่วไป

Online Training Plus+ มีการจัดกิจกรรมการประกวด ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อทดสอบและประเมินศักยภาพของพนักงาน ในแต่ละความถนัดที่รับผิดชอบในปัจจุบัน เช่น ทักษะการบริการลูกค้า Call Center/Contact Center, ทักษะการขาย Telesales, ทักษะการรับเรื่องร้องเรียน Complaint Handling, ทักษะการทวงถามและติดตามหนี้ Collection เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

ดำเนินการดูแลเนื้อหาหลักสูตร โดย บริษัท Contacts Mind Education จำกัด และสถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA) สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คัดสรรจากผู้ที่มีประสบการณ์การสอนอย่างมืออาชีพ และผ่านการจัดฝึกอบรมทั้งแบบ Inhouse และ Public Training มากกว่า 29 ปี

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.