Skip Navigation Linksหน้าหลัก > คอร์สอบรม Online
แสดงรายการหลักสูตรตาม..
คอร์สอบรม Online
หลักสูตรคุณภาพ ที่คัดสรร โดยวิทยากรที่มากประสบการณ์ คุ้มค่าเวลาเรียน เนื้อหามาจากประสบการณ์จริง ไม่นำความรู้จากหนังสือ ตำราทั่วๆ ไปมาสอน
เรียงตาม
หลักสูตร How to : วิธีการโทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อนำเสนอและปิดการขายสินเชื่อ บัตรเครดิต ในเวลาจำกัด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร How to : เทคนิคการนำเสนอขาย Course ฝึกอบรมสัมมนา โดยการติดต่อโทรศัพท์หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชิญชวนโน้มน้าวให้เข้าร่วมสัมมนา ต่อจากการยิง Ad โฆษณาผ่านทาง Social Media
12,500.00 ฿
เทคนิคการใช้เวลาในการทำงาน ให้สนุกสนาน คุ้มค่า และมีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัว ให้มีความสุข ได้อย่างอิสระลงตัว และมีประสิทธิภาพ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร How to : เทคนิคการนำเสนอขาย วิธีการบริการ สินค้าหน้าร้าน ลูกค้าระดับ Luxury เพื่อเพิ่มยอดขาย..ให้ทะลุเป้า โดยไม่สร้างความอึดอัดให้แก่ลุกค้า
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร How to : Negotiation Skills and Persuade to Create Satisfaction หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวจิตใจ ในการสร้างความพึงพอใจและความร่วมมือกัน ระหว่างเรากับคู่เจรจา ไม่ว่าจะเป็นภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือระหว่างองค์กร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร “Stress Management” การจัดการอารมณ์และสภาวะความเครียดในการทำงาน เพื่อรับมือและจัดการกับภาวะความเครียด-ความกดดัน (Stress Relief) พร้อมสร้างจิตสำนึก ปรับทัศนคติ เพิ่มพลัง จุดประกายให้พนักงานมีความสบายใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร “Growth Mindset & Self Development for Performance Working
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร How to : หลักสูตรอบรมเทคนิคการบริการ Service Mind สำหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกตำแหน่ง เน้นพัฒนาปรับปรุงวิธีการบริการ วิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นเลิศ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร Growth Mindset เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ
4,800.00 ฿
หลักสูตร How to อบรมเน้นการฝึกปฏิบัติ : เพื่อดูแลและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า แบบออนไลน์ (Virtual Training) และ Inhouse Training แบบ On Site
4,800.00 ฿
หลักสูตร How to : ที่เน้นวิธีการสื่อสาร รับมือกับลูกค้าร้องเรียนในระดับที่มีความรุนแรง พร้อมวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง เปลี่ยนจากข้อร้องเรียน ให้เป็นความพึงพอใจ และปรับเปลี่ยนให้มีความประทับใจ
5,500.00 ฿
หลักสูตร How to : วิธีการโทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น ต่อจากการขายผ่านทาง Online ด้วย CRM, Up-Selling, Cross-Selling
5,500.00 ฿
You've viewed 12 of 29 products
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.