หลักสูตรอบรม
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรมาใหม่
New
หลักสูตร “Stress Management” การจัดการอารมณ์และสภาวะความเครียดในการทำงาน เพื่อรับมือและจัดการกับภาวะความเครียด-ความกดดัน (Stress Relief) พร้อมสร้างจิตสำนึก ปรับทัศนคติ เพิ่มพลัง จุดประกายให้พนักงานมีความสบายใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
หลักสูตร “Growth Mindset & Self Development for Performance Working
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
หลักสูตร How to : Negotiation Skills and Persuade to Create Satisfaction หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวจิตใจ ในการสร้างความพึงพอใจและความร่วมมือกัน ระหว่างเรากับคู่เจรจา ไม่ว่าจะเป็นภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือระหว่างองค์กร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
หลักสูตร How to : เทคนิคการนำเสนอขาย วิธีการบริการ สินค้าหน้าร้าน ลูกค้าระดับ Luxury เพื่อเพิ่มยอดขาย..ให้ทะลุเป้า โดยไม่สร้างความอึดอัดให้แก่ลุกค้า
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
New
เทคนิคการใช้เวลาในการทำงาน ให้สนุกสนาน คุ้มค่า และมีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัว ให้มีความสุข ได้อย่างอิสระลงตัว และมีประสิทธิภาพ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-589-3001 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.