Skip Navigation Linksหน้าหลัก > Inhouse Training > PRESENTATION SKILLS FOR MANAGER
PRESENTATION SKILLS FOR MANAGER
หมัดเด็ด...การนำเสนองานกับผู้บริหาร...ขั้นเทพ : หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริง ที่ ดร.วิรัตน์ ได้นำเสนอผลงานต่อผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรที่ได้เคยทำงาน และได้รับการยอมรับ อนุมัติโครงการ ที่สร้างผลงานอันโดดเด่น ที่ทุกคนต้องร้อง "อ๋อ!!!!" หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างความมั่นใจ และสอนเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่น โดยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเตรียมเครื่องมือ การนำเสนอที่ทรงประสิทธิผล กระชับ ชัดเจน และสื่อสารสาระสำคัญที่ผู้ฟังสนใจ ในเวลาอันจำกัด และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยการใช้น้ำเสียง ท่าทาง และบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความมั่นใจ ผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม พร้อมกิจกรรม และ Workshop ให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมรับคำแนะนำในการพัฒนาจาก ดร.วิรัตน์ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจบหลักสูตร
เรียงตาม
ไม่พบข้อมูลหลักสูตร
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.